Conversation with Scott Rogers

Didem Yazıcı: In collaboration with other artists, you are giving lectures in different public and private spaces. Previously, we talked about these lectures in relation with the history of performance. Can you talk about the idea behind these lectures?  What makes a lecture performance art in your opinion? Scott Rogers: One recent lecture project is […]

Scott Rogers ile Söyleşi

Didem Yazıcı: Başka sanatçılarla birlikte ortaklaşa dersler veriyorsun. Daha önce bu dersleri performans sanatı tarihiyle ilişkilendirerek konuşmuştuk. Bu derslerden ve onların nasıl performans sanatı olduklarından bahsedebilir misin? Scott Rogers: Ortaklaşa gerçekleştirdiğim son ders projesi, arkadaşım Dave Dyment ile gerçekleştirdiğim Defacing the Currency. Dave ile birlikte, antik Yunan düşünürü Sinoplu Diyojen’e olan ilgimizi keşfettik. Diyojen, Sinizmin […]

Subscribe to RSS feed