Başak Şenova ile Küratöryal Pratikleri Üzerine Söyleşi

Bu söyleşi Sanat Dünyamız dergisi No.127 Nisan 2012 sayısında yayınlanmıştır.   Didem Yazıcı: 90’ların sonunda kurulan Bir Dükkân: Sanat Mekânı’nın ilk sergisi senin küratörlüğünde gerçekleşmişti: “Zemin, Mekân, Yüzey, Katman”. Serginin sonunda konstrüksiyon formundaki  çalışmalardan birini yıkıyordunuz. Küratöryal eylemi serginin aktif bir parçası haline getiren bu performansın, yerel güncel sergi tarihi açısından önemli  bir yeri olduğunu […]

Subscribe to RSS feed