Küratöryel Bir Alan Olarak Kurum: ICI

This text originally published in the latest issue of Istanbul-based art magazine “Art Unlimited”, 2013 and only available in Turkish. Bu metin oncelikle “Art Unlimited” da yayinlanmistir.   Bundan yaklaşık on sene önce, küratörlük üzerine neredeyse yok denecek kadar az sayıda yayın olduğu zamanlarda, ‘Uluslararası Bağımsız Küratörler’  (Independent Curators International, ICI), ‘Words of Wisdom’ (2001)’ı  […]

Yarım Asır Altmış Sanatçı Paradoksal Bir Merkez

Bu yazı, ‘Regarding Andy Warhol: Sixty Artists, Fifty Years’ sergisi üzerine kaleme alınmıştır, Metropolitan Müzesi, Eylül-Aralık 2012. Artam Global Art, Ocak-Şubat 2013 sayısında yer almıştır.   Sergi yapımı, klasik sanat tarihsel okumalara alternatif olarak, sergilenen işlerin belirli bir konsept içinde yeniden düşünülmesini önerebilir. Ancak bu yaklaşım her defasında eleştirel ve bağımsız bir dilin grameri olabilir […]

Subscribe to RSS feed