Conversation with Scott Rogers

Didem Yazıcı: In collaboration with other artists, you are giving lectures in different public and private spaces. Previously, we talked about these lectures in relation with the history of performance. Can you talk about the idea behind these lectures?  What makes a lecture performance art in your opinion? Scott Rogers: One recent lecture project is […]

Scott Rogers ile Söyleşi

Didem Yazıcı: Başka sanatçılarla birlikte ortaklaşa dersler veriyorsun. Daha önce bu dersleri performans sanatı tarihiyle ilişkilendirerek konuşmuştuk. Bu derslerden ve onların nasıl performans sanatı olduklarından bahsedebilir misin? Scott Rogers: Ortaklaşa gerçekleştirdiğim son ders projesi, arkadaşım Dave Dyment ile gerçekleştirdiğim Defacing the Currency. Dave ile birlikte, antik Yunan düşünürü Sinoplu Diyojen’e olan ilgimizi keşfettik. Diyojen, Sinizmin […]

Conversation with Paul Philipp Heinze

Didem Yazıcı: Each time you are working on an art work, you choose to realize it with a different medium. As for many contemporary artists, it is almost impossible to speak about a specific medium. Rather than adapting a medium specifity, you adapt a style. We can perhaps start talking about that style. Paul Philipp […]

Paul Philipp Heinze ile Söyleşi

‘Loppsi2illegal’ / 550cm x 800cm / covers, stain, paint / 2011 photo © Andy Kania  Didem Yazıcı: Ne zaman bir sanat işi üzerinde çalışsan, her defasında farklı bir malzeme kullanıyorsun. Birçok güncel sanatçı gibi, seni içinde belirli bir malzemeden söz etmek mümkün değil. Bana öyle geliyor ki, malzemeden çok, belirli bir tarz belirleyerek çalışıyorsun. Bu […]

Khaled Barakeh ile söyleşi

Son zamanlardaki kavramsal çalışmalarının özellikle tarihsel referansları olmasına karşın, konuşmalarımızda tarihten bağımsız bir iş üretmekten bahsettin. Bu fikrin nasıl geliştiğinden bahseder misin? Fikir, tartışma ortamına beliren bir soru ile başladı: tarihten bağımsız bir sanat yapıtı üretmek olanaklı mıdır? Bana kalırsa, bunun mümkün olmadığını düşüncesindeyim. Sanat işi yapılıp, bittiği anda, üretildiği son dakikaya ait oluyor ve […]

Subscribe to RSS feed